Reu mensual GL Girona

Jose Luis Soto Teruel
Jose Luis Soto Teruel Guías GP

Punts del dia:

- Presentacion i benvinguda 
- Lectura acta anterior
- Coordinadora
- Col·laboracions Llança
- Con a anat les línies vermelles 
- Proxima acció 
- Trobada xarxa de voluntariat març https://docs.google.com/forms/d/1M4VXeI-KpzTYKx7kWdRxyFHQUSLpPEBQNKT_FW…;
- Curs Pricinpis i valors https://greenwire.greenpeace.es/group/principios-valores-y-marcos-de-co…
- 8 de març
- Milloras al grup (Participació)

- Propera Reu
- Precs i preguntes
Enllaç al la Reu https://greenpeace.zoom.us/j/96112132375?pwd=QlByUGdhRUNNWWJKM0lPZzhrM0…